De innovatieve aanpak van eLead zal beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken zijn bij opleidingsprocessen voor werknemers en managers in de hightech/digitale sector, voorzien van origineel onderwijsmateriaal, activiteiten en opleidingsmodules om de verwerving van vaardigheden op het gebied van e-leadership te bevorderen en het tekort aan e-vaardigheden in Europa te verminderen.

Een competentiekaart met een beschrijving van het beroepsprofiel van hightech-leiders in termen van eenheden van leerresultaten waarbij Europese normen (ECVET en EQF) worden toegepast. De competentiekaart zal tot stand komen door een vergelijking van de belangrijkste activiteiten die moeten worden uitgevoerd door hightech-leiders in partnerlanden en is gebaseerd op een duidelijke definitie van het profiel van de hightech-leider.

DOWNLOAD IO1 ELEADCOMPETENTIEKAART – EBOOK

Het pedagogisch handboek eLead zal worden gewijd aan beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding en zal middelen omvatten (waaronder opleidingsmodules, methodologieën en instrumenten) ter ondersteuning van de uitvoering van een opleidingscursus voor hightech-leiders.

DOWNLOAD PEDAGOGISCH HANDBOEK – EBOOK

WEBVERSIE

Een online opleidingscursus voor de nieuwe High Tech Leader kwalificatie. Het nieuwe curriculum zal worden gemaakt om te worden geleverd als een MOOC via een interactief platform. De materialen kunnen online of in gemengde leeromgevingen worden gebruikt.

MOOC INSCHRIJVINGSFORMULIER

TUTORIAL FOR VET PROFESSIONALS: HOW TO CREATE A MOOC

In Nederland zal door de Technische Universiteit Delft een transnationale cursus voor professionals in beroepsonderwijs en -opleiding worden georganiseerd.